EVENES AIRPORT CITY

HVEM VI ER

EVENES UTVIKLING AS er et privat aksjeselskap med registrert kontorsted Harstad, og med hovedformål å erverve;
utvikle; eie/drive; og selge fast eiendom.

Selskapets 4 gründere og hovedaksjonærer er: Bjørn H. Sørlie (Harstad); Jann K. Lindberg (Oslo/Harstad); Kjell H.
Mathiassen (Oslo/Sortland); og Arnfinn I. Kirkenes (Oslo/Senja). Felles for disse er bakgrunn fra mange års
internasjonal forretningsvirksomhet, henholdsvis innen bygg & anlegg; shipping; oljevirksomhet; bank & finans.

Selskapets gründere og hovedaksjonærer har tilsammen ca. 165 års erfaring fra forretningsvirksomhet som toppledere
og dels som sentrale eiere av nasjonale og internasjonale selskaper, herunder børsnoterte selskaper. Disse har
samtidig et globalt vel etablert forretningsnettverk med tilgang på nødvendige samarbeidspartnere og kapital for de
investeringsprosjekter som selskapet beslutter å gjennomføre.

Selskapets 4 gründere befinner seg i alderskategori «pensjonister», samtidig som 3 av disse er såkalte «utflyttede
nordlendinger» siste 50 årene, som ønsker å benytte sine forretningserfaringer til å bidra til videre utbygging av
næringsvirksomhet i Nord Norge

By systematic analysis from early 2016 for the identification of possible projects in Northern Norway with growth potential, it
was decided to focus on development in the area up to Evenes airport.

OM SELSKAPET

JURIDISKE RÅDGIVERE

GRAM, HAMBRO & GARMANN ADVOKATFIRMA AS, Oslo. Juridiske rådgivere for selskapet er advokat Thomas Knutsen og seniorpartner Yngve von Ahnen (H) med sistnevnte som ansvarlig advokat for selskapet.

ARKITEKTER

ARKITEKTFIRMAET STAVSETH & LERVIK ARKITEKTER AS, Oslo for utarbeidelse av konsepttegninger og visualiseringsdokumentasjon.

TEKNISKE RÅDGIVERE

RAMBØLL NORGE AS, Oslo/Trondheim er fra November 2018 engasjert som selskapets rådgivere, og skal i den innledende fasen bistå selskapet mht reguleringstekniske forhold, herunder å ivareta koordinering i forhold til pågående statlig reguleringsplan for Evenes.

Selskapets styre og ledelse

KJELL H. MATHIASSEN

Styremedlem

BJØRN SØRLI

Daglig leder og Styremedlem

FINN H. JØRSTAD

Styreleder

JANN K. LINDBERG

Styremedlem

jann@evenesutvikling.com +47 90 55 33 46

ARNFINN I. KIRKENES

Styremedlem

NYHETER