Konkurransetilsynet kontakter selskapets juridiske rådgivere med anmodning om å bli holdt informert vedrørende påstand om konkurransemessig favorisering av Avinor i forbindelse med Forsvarsbyggs arbeider med ny reguleringsplan for Evenesområdet.