KMD fastsatte planprogrammet for Evenes flystasjon og Harstad/Narvik lufthavn.
For detaljer se:
https://www.forsvarsbygg.no/no/nyheter/nyhetsarkiv-evenes- flystasjon/planprogram-for-evenes/

Statlig reguleringsplan forventes vedtatt:
– 4. Kvartal: Saksbehandling i Forsvarsdepartementet og KMD.
– Høst 2018: Planforslag ut til offentlig ettersyn. Åpne informasjonsmøter i Evenes, Tjeldsund og Skånland