Grunneier til selskapets utbyggingsområde tar ut søksmål mot Staten for stadfestelse av Avtale av 1975 hvor Staten forplikter seg til ikke å legge hindringer i  veien for utbygging på eiendommen som grunneier eller den han bemyndiger ønsker.