Selskapet inngir klage til Forsvarsdepartementet i anledning dokumentert bevis for at saksbehandler ved Forsvarsbygg ved brev av 16. februar 2018 bevisst feilinformerer selskapet om at det foreligger en «Foreløpig Rapport» fra Forsvarets Sikkerhetsavdeling (FSA) om at utbygging av selskapet eiendom med bygg for næringsvirksomhet frarådes. Selskapets krav om innsyn avvises av Forsvarsbygg med begrunnelse at Rapporten er unntatt offentlighet av nasjonale sikkerhetshensyn. I ettertid har det nå vist seg at slik rapport ikke på noe tidspunkt har foreligget.