Avtale inngått med Rambøll Norge AS om å bistå selskapet som tekniske rådgivere. Rambøll skal i den innledende fasen bistå selskapet mht. reguleringstekniske forhold, herunder å ivareta koordinering i forhold til pågående statlig reguleringsplan for Evenes. Avtalen skal gjelde fra at 1. november 2018.

.