Selskapets konsulentavtale med Rambøll Norge AS kansellert av Rambøll etter krav fra Forsvarsbygg. Forsvarsbygg begrunner kravet med at Rambøll samtidig har konsulentavtale med Forsvarsbygg for utbyggingen av Evenes Kampflyplass som ikke gir adgang til å ha oppdrag for selskap Forsvarsbygg hevder å ha motstridende interesser med.