2. oktober 2018

By infolink-admin

Selskapets utbyggingsområde ved Evenes Flyplass har av grunneier siden 1986 vært driftet som parkering for flyreisende i konkurranse med det statlig eide aksjeselskapet Avinor AS.  Eiendommen ble også i 2012 forsøkt utbygget med hotell, som ble forhindret etter protest fra Avinor AS. Avinor drifter egen parkering ved Evenes Flyplass, men på grunn av konkurransen fra…

Årsskiftet 2018/19:

By infolink-admin

Statlig reguleringsplan forventes vedtatt     4. Kvartal: Saksbehandling i Forsvarsdepartementet og KMD.    Høst 2018: Planforslag ut til offentlig ettersyn. Åpne informasjonsmøter i Evenes, Tjeldsund og Skånland

28. september 2018

By infolink-admin

Selskapet inngir klage til Forsvarsdepartementet i anledning dokumentert bevis for at saksbehandler ved Forsvarsbygg ved brev av 16. februar 2018 bevisst feilinformerer selskapet om at det foreligger en «Foreløpig Rapport» fra Forsvarets Sikkerhetsavdeling (FSA) om at utbygging av selskapet eiendom med bygg for næringsvirksomhet frarådes. Selskapets krav om innsyn avvises av Forsvarsbygg med begrunnelse at Rapporten er…

27. september 2018

By infolink-admin

Grunneier til selskapets utbyggingsområde tar ut søksmål mot Staten for stadfestelse av Avtale av 1975 hvor Staten forplikter seg til ikke å legge hindringer i  veien for utbygging på eiendommen som grunneier eller den han bemyndiger ønsker.

25. mai 2018

By infolink-admin

Konkurransetilsynet kontakter selskapets juridiske rådgivere med anmodning om å bli holdt informert vedrørende påstand om konkurransemessig favorisering av Avinor i forbindelse med Forsvarsbyggs arbeider med ny reguleringsplan for Evenesområdet.

24. mai 2018

By infolink-admin

FINANSAVISEN 24. MAI 2018 Publisert:  28. april 2016, i avisen FREMOVER Avinor – trollet må temmes  Av Øystein Rørvik Stoltenberg Lic.oec. St.Gallen / Narvik-OsloStort område: Dersom Avinor gir grønt lys for utbygging, kan det komme et flyplasshotell med konferansesal hvor parkeringsplassene på flyplassen er i dag. Én av mulighetene som diskuteres er å bygge hotellet…