20. mars 2019

By Jann K. Lindberg

GROVT MAKTMISBRUK FRA FORSVARSBYGG – les kommentar AVTALE MED RAMBØLL KANSELLERT ETTER KRAV FRA FORSVARSBYGG – EKLATANT EKSEMPEL PÅ MAKTMISBRUK FRA EN OFFENTLIG FORVALTNINGSENHET I desember 2018 utarbeidet selskapets tekniske konsulenter, – Rambøll Norge AS, et forslag til utbygging av utviklingsselskapets område. Utbyggingsforslaget er en profesjonell og god løsning som ikke bare skjermet forsvarets sensitive…

1. februar 2019

By Jann K. Lindberg

Selskapets konsulentavtale med Rambøll Norge AS kansellert av Rambøll etter krav fra Forsvarsbygg. Forsvarsbygg begrunner kravet med at Rambøll samtidig har konsulentavtale med Forsvarsbygg for utbyggingen av Evenes Kampflyplass som ikke gir adgang til å ha oppdrag for selskap Forsvarsbygg hevder å ha motstridende interesser med.

23. oktober 2018

By Jann K. Lindberg

I anledning grunneiers søksmål mot Forsvarsdepartementet for stadfestelse av grunneiers Avtale av 1975, har Oslo Tingrett gitt Staten utsettelse med tilsvar til 15.november 2018.

4. oktober 2018

By Jann K. Lindberg

Avtale inngått med Rambøll Norge AS om å bistå selskapet som tekniske rådgivere. Rambøll skal i den innledende fasen bistå selskapet mht. reguleringstekniske forhold, herunder å ivareta koordinering i forhold til pågående statlig reguleringsplan for Evenes. Avtalen skal gjelde fra at 1. november 2018. .

3. oktober 2018

By Jann K. Lindberg

Forsvarsbygg forsinket i fremdriften av den statlige reguleringsplan, og informerer at planen først blir lagt ut til offentlig ettersyn etter årsskiftet 2018/2019, hvoretter det blir arrangert informasjonsmøte for de tre berørte kommuner. Forsvarsbyggs ansvarlige leder for den statlige planprosess uttaler samtidig: At statlig reguleringsplan ikke kommer før ved årsskiftet, skal ikke være til hinder for…

28. juni 2018

By Jann K. Lindberg

KMD fastsatte planprogrammet for Evenes flystasjon og Harstad/Narvik lufthavn. For detaljer se: https://www.forsvarsbygg.no/no/nyheter/nyhetsarkiv-evenes- flystasjon/planprogram-for-evenes/ Statlig reguleringsplan forventes vedtatt: – 4. Kvartal: Saksbehandling i Forsvarsdepartementet og KMD. – Høst 2018: Planforslag ut til offentlig ettersyn. Åpne informasjonsmøter i Evenes, Tjeldsund og Skånland