20. mars 2019

By Jann K. Lindberg

GROVT MAKTMISBRUK FRA FORSVARSBYGG – les kommentar AVTALE MED RAMBØLL KANSELLERT ETTER KRAV FRA FORSVARSBYGG – EKLATANT EKSEMPEL PÅ MAKTMISBRUK FRA EN OFFENTLIG FORVALTNINGSENHET I desember 2018 utarbeidet selskapets tekniske konsulenter, – Rambøll Norge AS, et forslag til utbygging av utviklingsselskapets område. Utbyggingsforslaget er en profesjonell og god løsning som ikke bare skjermet forsvarets sensitive…

2. oktober 2018

By infolink-admin

Selskapets utbyggingsområde ved Evenes Flyplass har av grunneier siden 1986 vært driftet som parkering for flyreisende i konkurranse med det statlig eide aksjeselskapet Avinor AS.  Eiendommen ble også i 2012 forsøkt utbygget med hotell, som ble forhindret etter protest fra Avinor AS. Avinor drifter egen parkering ved Evenes Flyplass, men på grunn av konkurransen fra…