1. februar 2019

By Jann K. Lindberg

Selskapets konsulentavtale med Rambøll Norge AS kansellert av Rambøll etter krav fra Forsvarsbygg. Forsvarsbygg begrunner kravet med at Rambøll samtidig har konsulentavtale med Forsvarsbygg for utbyggingen av Evenes Kampflyplass som ikke gir adgang til å ha oppdrag for selskap Forsvarsbygg hevder å ha motstridende interesser med.

23. oktober 2018

By Jann K. Lindberg

I anledning grunneiers søksmål mot Forsvarsdepartementet for stadfestelse av grunneiers Avtale av 1975, har Oslo Tingrett gitt Staten utsettelse med tilsvar til 15.november 2018.

4. oktober 2018

By Jann K. Lindberg

Avtale inngått med Rambøll Norge AS om å bistå selskapet som tekniske rådgivere. Rambøll skal i den innledende fasen bistå selskapet mht. reguleringstekniske forhold, herunder å ivareta koordinering i forhold til pågående statlig reguleringsplan for Evenes. Avtalen skal gjelde fra at 1. november 2018. .

3. oktober 2018

By Jann K. Lindberg

Forsvarsbygg forsinket i fremdriften av den statlige reguleringsplan, og informerer at planen først blir lagt ut til offentlig ettersyn etter årsskiftet 2018/2019, hvoretter det blir arrangert informasjonsmøte for de tre berørte kommuner. Forsvarsbyggs ansvarlige leder for den statlige planprosess uttaler samtidig: At statlig reguleringsplan ikke kommer før ved årsskiftet, skal ikke være til hinder for…

28. september 2018

By infolink-admin

Selskapet inngir klage til Forsvarsdepartementet i anledning dokumentert bevis for at saksbehandler ved Forsvarsbygg ved brev av 16. februar 2018 bevisst feilinformerer selskapet om at det foreligger en «Foreløpig Rapport» fra Forsvarets Sikkerhetsavdeling (FSA) om at utbygging av selskapet eiendom med bygg for næringsvirksomhet frarådes. Selskapets krav om innsyn avvises av Forsvarsbygg med begrunnelse at Rapporten er…

27. september 2018

By infolink-admin

Grunneier til selskapets utbyggingsområde tar ut søksmål mot Staten for stadfestelse av Avtale av 1975 hvor Staten forplikter seg til ikke å legge hindringer i  veien for utbygging på eiendommen som grunneier eller den han bemyndiger ønsker.

28. juni 2018

By Jann K. Lindberg

KMD fastsatte planprogrammet for Evenes flystasjon og Harstad/Narvik lufthavn. For detaljer se: https://www.forsvarsbygg.no/no/nyheter/nyhetsarkiv-evenes- flystasjon/planprogram-for-evenes/ Statlig reguleringsplan forventes vedtatt: – 4. Kvartal: Saksbehandling i Forsvarsdepartementet og KMD. – Høst 2018: Planforslag ut til offentlig ettersyn. Åpne informasjonsmøter i Evenes, Tjeldsund og Skånland

25. mai 2018

By infolink-admin

Konkurransetilsynet kontakter selskapets juridiske rådgivere med anmodning om å bli holdt informert vedrørende påstand om konkurransemessig favorisering av Avinor i forbindelse med Forsvarsbyggs arbeider med ny reguleringsplan for Evenesområdet.