Årsskiftet 2018/19:

By infolink-admin

Statlig reguleringsplan forventes vedtatt     4. Kvartal: Saksbehandling i Forsvarsdepartementet og KMD.    Høst 2018: Planforslag ut til offentlig ettersyn. Åpne informasjonsmøter i Evenes, Tjeldsund og Skånland