Oppstart av utbyggingen

 

Selskapet har planene klare for omgående igangsetting av utbyggingen. Imidlertid pågår det for tiden en Statlig Regulering av flyplassområdet i regi av Forsvarsbygg i anledning oppgradering av Evenes Flyplass for stasjonering av de nye F-35 kampflyene.

Selskapets arealer inngår i det statlige «planområdet». Forsvarsbygg har bekreftet at Forsvaret ikke har interesse i arealene annet enn i forbindelse med vurdering av sikkerhetsavstander. Imidlertid har det likevel ikke vært mulig så langt å få gjennomført egen regulering for selskapets utbygging av arealet før den statlige reguleringen er ferdigstilt.

Pågående statlig regulering og avklaring hvilke sikkerhetsbegrensninger som vil gjelde for utbygging av selskapets område, beregnes ferdig ved utgangen av 2018, hvoretter det forventes at selskapet skal kunne få gjennomført planlagt utbygging etter at vanlige lokale reguleringsprosesser er avsluttet.