Parkeringshus og parkering

Bebyggelsen omfatter et PARKERINGSHUS med kapasitet ca 2000 biler. Det vil dessuten i tillegg være tilgjengelig ca 400 parkeringsplasser utvendig, og ytterligere ca 200 parkeringsplasser i garasjer i underetasjene for de forskjellige bygg.

Det er beregnet at utvendig parkering på syd side av Flyplassveien
kan bebygges med ytterligere et parkeringshus, slik at total parkeringskapasitet kan økes fra 1900 til ca 2500 biler.