Prosjekt & Visjon

Ved systematisk analyse fra tidlig 2016 for identifisering av mulige prosjekter i Nord Norge med vekstpotensial, ble det besluttet å satse på utbygging i området inntil Evenes flyplass.

Etter forhandling med grunneier av et areal (g.nr.4; b.nr.106) på ca 60 dekar beliggende inntil flyplassens passasjerterminal, ble det sikret avtale om eksklusiv rett til utbygging av arealet i regi av Evenes Utvikling AS.

 

 

Plankart for utbyggingsområdet med ca 30  dekar på hver side av Flyplassveien (Rv 833) som er innfartsvei til flyplassen.

Selskapets visjon er å utvikle et ‘state-of-the-art’ attraktivt servicesenter for publikum, med utbygging av fasiliteter som på den ene side dekker tjenester som de reisende over flyplassen etterspør, men samtidig fasiliteter med aktiviteter og tjenester som er attraktivt for befolkningen i lokalområdet og i regionen.

Planen er utbygging av området som en «Evenes Airport City», – et område med varierende aktiviteter som grunnlag for lønnsomme næringsvirksomheter, og en attraktiv arbeidsplass for et betydelig antall personer, – og som samtidig vil tiltrekke publikum og virke som en generator for ny næringsvirksomhet i tilgrensendelokalområder.