Samfunnsmessige betydning

Selskapets planlagte utbygging av eiendommen ved Evenes Flyplass, vil være av stor samfunnsmessig positiv betydning, og det nevnes bl.a. som følgende:

BETYDNINGEN  FOR FLYPASSASJERER OG AKTIVITETEN VED FLYPLASSEN:

–           behovet for overnatting ved flyplassen har bestått over mange år, – dette gjelder både for  dagsreisene til møter
            o.l. og for charterturister/familier med avgang/ankomst om natten;
–           et variert parkeringstilbud på gode konkurransemessige vilkår, samt tilbud om vedlikehold og reparasjon av bil
            mens eier er på reise;
–           tidsmessig og effektiv organisering av bilutleievirksomheten ved flyplassen;
–           utleie av kontorer og lager som vil bidra til øket aktivitet i området;
–           adekvate konferansefasiliteter for å tiltrekke seg konferanser med stor deltagelse;

BETYDNINGEN  FOR LOKALSAMFUNNET/REGIONEN:

–           5 års utbygging/total investering beregnet til 2.4 milliarder kr. innebærer arbeid og inntekter;
–           ca. 200 ansatte ved de forskjellige virksomheter etter full utbygging;
–           tilføring av omfattende tilbud av tjenester; varer, og aktiviteter i lokalområdet;
–           helsesenter med akuttklinikk vil være av betydning også for den lokale helsetjenesten;

BETYDNINGEN  FOR FORSVARET:

–           tilgjengelig hotellkapasitet og 25 serviceleiligheter, samt møte/konferansefasiliteter;
–           velferdsbehov for militært personell som dekkes av forskjellige etablissementer i området;
–           back-up tjenester: helsesenter/akuttklinikk; bilpleiesenter; utleiearealer osv.
–           arbeidsmuligheter for familiemedlemmer av tjenestegjørende personell;