Servering – Underholdning

Utbyggingsplanene inneholder også arealer for forskjellige SERVERINGSSTEDER og UNDERHOLDNINGSSTEDER som kafe, restaurant, pub, diskotek etc

Det er forutsatt et øket behov for disse tilbud i forbindelse med det betydelige antall personell fra Forsvaret, – inntil 1000 nye mannskaper, befal og ansatte som skal stasjoneres på Evenes, og personell fra allierte styrker i forbindelse med årlige øvelser.

 

 

 

 

 

 

Kafeer – Restaurant – PUB – Discotec