Shopping / Kontorer / Lager

I utbyggingsplanene inngår et KJØPESENTER med areal ca. 3000 m² beliggende på nord side av Flyplassveien.

Det er forutsatt at KJØPESENTERET skal dekke etterspørsel fra nærområdet og regionen i tillegg til den etterspørsel som vil oppstå i forbindelse med
Forsvarets planlagte betydelige øket bemanning ved Evenes Flystasjon.

Utbyggingen på nordsiden av Flyplassveien omfatter dessuten større arealer beregnet for KONTORER til utleie, og dessuten betydelige arealer for LAGER med fokus på FLYFRAKT

Kjøpesenter med variert utsalgstilbud

Utleie Kontorer og Lager